wtorek, 15 czerwca 2010

BLOKI OSIEDLA WILANÓW III

ul. Kosiarzy 35 i 37
Bloki powstały na pocz. lat '90 XX w. wg proj. Jacka Wiśniewskiego. Stanowiły one wówczas nie lada nowinkę, bo skonstruowane były tak, aby można było dowolnie dysponować przestrzenią wewnątrz mieszkań, a nawet łączyć kilka w jedno. Wraz z domkami szeregowymi przy ul. Wiktorii Wiedeńskiej, o których kiedyś pisałem, stanowią owe bloczki jedno osiedle, zwane Wilanów III. Nie ma tu szału ani rewelacji, ale za to blisko do pałacu w Wilanowie...

sobota, 12 czerwca 2010

PAWILON BARAKU CHIRURGICZNEGO CARA ALEKSANDRA II

ul. Smolna 6
Powstał w 1885. Była to placówka Rosyjskiego Czerwonego Krzyża, założona w 1881 po zamachu na cara. Umieszczono tu Polski Komitet Pomocy Sanitarnej pod kierownictwem Stefana Dmochowskiego. Obok działało tu Warszawskie Towarzystwo Sióstr Miłosierdzia Elżbietanek. Dziś mieści się tu Klub Bankowca.
Od tejże placówki wzięła swą nazwę pobliska ulica Czerwonego Krzyża.

środa, 9 czerwca 2010

FIGURA JANA NEPOMUCENA

pl. Trzech Krzyży
W 1752 ustawiono tu ową figurę dłuta Jana Jerzego Plerscha. Św. Jan trzyma trzeci krzyż z nazwy placu. Na cokole, po stronie zachodniej łaciński napis: Bogu Najlepszemu Najwyższemu. Za twoim wstawiennictwem, Święty Janie Nepomucenie, dzieło publiczne [wybrukowania] dróg i [skanalizowania] ścieków w Warszawie, po pokonaniu [trudności] i [w odpowiedzi] na niezadowolenie ludzi i pospólstwa złorzeczenia, zostało rozpoczęte i dalej prowadzone, gdy ty jesteś szlachetnym głosu ludu patronem i [jego] strażnikiem. Franciszek Bieliński wystawił, ofiarował, poświęcił. Po stronie wschodniej, na tablicy jest napis łaciński Na mocy ustawy Stanów Koronnych w roku 1685, za Jana III podjętej, pod Augusta II i Augusta III króla opieką, za Franciszka Bielińskiego [marszałka] wielkiego [koronnego] i Jerzego Mniszcha [marszałka] nadwornego koronnego, zarządzeniem marszałka skierowanym ku długotrwałemu oczekiwaniu i po myśli wszystkich będącego, po pokonaniu trudności, usunąwszy przeszkody, w Warszawie, siedzibie królewskiej i [miejscu] odbywania sejmów, na koszt skarbu państwa oraz właścicieli w mieście place obszerne i ulice kolejno wybrukowane i ścieki dawne poprawione, nowe wybudowane i nadal prowadzone dla potrzeby stosownej [i mieszkańców] wygody oraz ozdoby miasta. Ku szczęśliwości budowniczego, na świadectwo czasów w roku 1752. Wystawiona została figura staraniem marsz. Franciszka Bielińskiego i Jerzego Mniszcha, marszałka nadwornego koronnego.
Jan Nepomucen miał chronić przed zarazą: pamiątką po jednej z nich jest napis: R.P. 1852 kiedy ciężka grasowała cholera, lud wierny błagał tu Boga, aby tę karę sfolgował. I spojrzał Pan Niebios i ludu swego się ulitował. I lud wdzięczny statuę tę z gruntu odnowił.
Wtedy tez ustawiono figurę zamiast trzeciego z krzyży. W 1897-1900 wymieniono zwietrzałą kolumnę. W 1996 firma Fuji zasponsorowała generalny remont figury.

poniedziałek, 7 czerwca 2010

KAMIENICA JAHRMANA

ul. Ząbkowska 11
Powstała ok. 1870 dla Icchaka Hersza Jahrmana. W XIX w. mieścił się tu żydowski dom modlitwy. Po II wojnie dobudowano 2. piętro. W 2005 odrestaurowana. W podwórzu oficyny. W drugim podwórzu, po prawej stronie pozostały dekoracje malarskie domu modlitwy.
Kapliczka z figurą Maryi.