środa, 12 listopada 2014

POPIERSIE HUGO KOŁŁĄTAJA

Ożarowska 69
Ten niepozorny i mało znany pomnik stoi przez budynkiem Szkoły Podstawowej nr 148 na Kole. Czemu tutaj? Odpowiedź jest bardzo prosta - szkoła nosi imię naszego reformatora, uczestnika Sejmu Czteroletniego, twórcy Kuźni Kołłątajowskiej, a owego patrona nadano jej w 1965 roku. Dwa lata później rada rodziców ufundowała ten pomnik. Wykonał go Ferdynand Jarocha, a odsłonięcie nastąpiło 11.11.1970. W sumie szkoda, że tak mało osób pamięta o Kołłątaju, więc kiedy będziecie na Kole, zejdźcie na moment na Ożarowską, ukłonić się twórcy Konstytucji.    

niedziela, 9 listopada 2014

DOM PRACOWNIKÓW MINISTERSTWA POCZT I TELEGRAFÓW

 ul. Sobczaka 17

W ciągu sześciu miesięcy w 1932 roku, dzięki staraniom Towarzystwa Popierania Budowy Własnych Domów pracowników służby łączności, powstało tu, w pobliżu lotniska Babice, osiedle liczące 56 domów, które zostały skanalizowane i zelektryfikowne, zapewniono do nich dojazd tramwajem i autobusem oraz wytyczono drogi. Przedwojenna ulica Sobczaka nazywała się Polskiej Organizacji Wojskowej, zabudowana została w większości przez architekta Jana Redę. Wbrew wojnie i opiece nad zabytkami po wojnie, wiele drewnianych domów, szczególnie przy Sobczaka, który został patronem ulicy w latach '50, ostało się. Ich los jest różny: niektóre są zadbane i wyglądają jak w latach '30 (jak ten na zdjęciach), inne rozpadają się w stanie śmierci klinicznej, a jeszcze inne zostały przerobione, dobudowane, nadbudowane, przebudowane i co tam jeszcze można. W każdym razie spacer uliczkami Boernerowa jest niezwykle przyjemny.