czwartek, 22 sierpnia 2013

PAŁAC PACA

 ul. Miodowa 15

Zbudowany został w latach 1681-97 wg planów Tylmana z Gameren dla Dominika Mikołaja Radziwiłła, po którym odziedziczył posesję książę Jan Mikołaj Radziwiłł. W latach 1744-59 właścicielem pałacu był Andrzej Stanisław Kosta Załuski. W 1757 Jakub Fontana dobudował stajnie i oficyny, a w 1824-8 Henryk Marconi przebudowuje rezydencję dla Ludwika Paca. Zyskała ona wtedy dekoracje malarskie Jana Chrzciciela Casellego, Mikołaja de Angelis i Józefa Głowackiego i sale neogotyckie i mauretańskie, a także monumentalną bramę. 19.03.1801 z okazji imienin księcia Józefa Poniatowskiego urządzono tu pierwszą warszawską maskaradę.  
 Pałac miał 230 pokoi, a po przeróbce aż 260. W 1829 mieszkał tu Juliusz Słowacki i pewien czas Stanisław Staszic. W 1831 pałac został skonfiskowany, jak wszystkie dobra Paca (jak np. majątek w Dowspudzie) przez carat i umieścił tu urząd gubernatora, a od 1876 do 1939 sąd okręgowy. W latach 1871-6 mieściła się tu Klasa Rysunkowa, powstała przy UW, a przeniesiona z pałacu Mostowskich. Jej dyrektorem był wówczas Gerson. Jeszcze w latach ’20 XX w. skazywano tu członków ruchu komunistycznego. Przebudowano wtedy pałac wg planów Oskara Sosnowskiego. Skrzydła dobudowano w 1934-6 wg proj. Jerzego Przymanowskiego.

Pałac został odbudowany w latach 1948-51 pod kierunkiem Henryka Białobrzeskiego. W prawym pawilonie do pocz. lat ’80 XX w. działało kino Zdrowie. Dziś mieści się Ministerstwo Zdrowia, pod którym odbywały się pamiętne strajki pielęgniarek.


Brama wjazdowa. Powstała w 1824-6 wg proj. Henryka Marconiego z rzeźbami Ludwika Kaufmana. Jest to ‘Konsul rzymski Tytus Kwintus Flaminiusz na igrzyskach w Koryncie ogłasza swobodę miast greckich’.

piątek, 16 sierpnia 2013

JEZIORO BALATON

Pierwsze jeziorko powstało tu w 1925, po przekopaniu Kanału Wystawowego i choć do 1975 był mocno zaniedbany, wraz z budową osiedla przywrócono mu walory rekreacyjno-krajobrazowe.
 Jest to Łacha Gocławska, zwana inaczej łachą Wiślaną, tuż pod skarpą tarasu praskiego. Balaton ma powierzchnię 1,5 ha., długość 250 m, szerokość 50 m i głębokość 2-3 m. Dno ma muliste, brzeg wschodni wysoki tworzy 2-3 metrowa piaszczysta skarpa, ograniczająca tzw. przyczółek gocławski tarasu praskiego.
Brzeg zachodni otoczony pasem roślinności szuwarowo - trzcinowej. Południowo - wschodnie przedłużenie jeziorka stanowi sztuczny staw (10 x 20 m) uformowany w 1969 roku.

Zarybienie mierne, głównie płoć i lin. Jeziorko zasilane jest w wodę przez kanał wystawowy i jego przedłużenie kanał Wawerski. Wody nieznacznie zanieczyszczone ściekami sanitarnymi na terenie Wawra. Odpływ w kierunki jeziorka Kamionkowskiego kanałem wystawowym.
Jeziorko Balaton jest obiektem rekreacyjnym o dużych walorach krajobrazowych, otoczone nowoczesnym osiedlem. Swoją nazwę nosi od 2010, kiedy nazwano go tak na cześć węgierskiego 'morza' po renowacji, kosztującej 10 milionów zł. Kręcono tu m.in. sceny do jednego z najbardziej idiotycznych filmów, 'Wojna polsko-ruska'.
 Zdjęcia wprawdzie wiosenne, ale to na ochłodę :)

wtorek, 6 sierpnia 2013

RZEŹBA MACIERZYŃSTWO

 Park TrauguttaRzeźba secesyjna dłuta Wacława Szymanowskiego z 1902, postawiona tutaj w 1929, jako autorska kopia. Interpretacja dzieła jest następująca: matka wyciąga dziecko z wody. Oryginał rzeźby znajduje się w Rogalinie, kopię kupiło miasto Warszawa do parku.