poniedziałek, 9 lipca 2007

DOM im. JANA ŁASKIEGO

Al. Solidarności 76 a
Powstał w 1780 wg proj. Szymona Bogumiła Zuga. Inna nazwą budynku jest Dom Dysydentów, gdyż jest on siedziba konsystorza kościoła ewangelicko-reformowanego. W czasie wojny zniszczony, jednak w 1954 budynek rozebrano i odnowiony przestawiono kilkanaście metrów na północ z powodu budowy Trasy WZ. W latach ’50 i ’60 mieścił się tu Studencki Teatr Satyryków.

Brak komentarzy: