poniedziałek, 12 stycznia 2009

POMNIK PAMIĘCI ZMARŁYCH W SZPITALU DZIECIĄTKA JEZUS

ul. Lindleya 12, przed kościołem Dzieciątka Jezus
Powstał w 1797 na pl. Wareckim (róg Szpitalnej i Przeskok) i został przeniesiony tu wraz ze szpitalem. Ma ok. 3 m wysokości i ogrodzony jest żeliwnym płotkiem.
Widnieje na nim napis Boże, bądź miłościw zmarłym w szpitalu od r. 1757, a tu do 30 000 pogrzebionym. A.D. 1799 i plan dawnego cmentarza. Po 1902 dodano nowe napisy: Szczątki zmarłych pochowane na cmentarzu św. Wincentego 1901 r. i Przeniesiony z dawnego szpitala 1901.

Brak komentarzy: