poniedziałek, 3 sierpnia 2009

POMNIK STRZELCÓW KANIOWSKI

skwer 30 Pułku Strzelców Kaniowskich

Żelazny pomnik wykonał Zbigniew Kowalski, a odsłonięto go 29.09.1979. Pomnik składa się z 3 abstrakcyjnych kompozycji, 5 prostopadłościanów, dwóch brył granitu i postumentu z tablicą z napisem: Żołnierzom 30 pułku Strzelców Kaniowskich i ich dowódcy mjr Bronisławowi Kamińskiemu poległym w obronie stolicy w dniu 21.09.1939 r. na terenie Placówki, Wawrzyszewa i obecnej Huty Warszawa. Hutnicy Warszawscy. Pomnik ufundowali hutnicy uczczenia pamięci ok. 500 żołnierzy poległych w walkach na odcinku tzw. Warszawskich Termopil.


21.09 to jedna z najbardziej krwawych walk kampanii wrześniowej o wsie Placówka i Wawrzyszew. Brał w nich udział stacjonujący dotychczas na Cytadeli 30 Pułk Strzelców Kaniowskich, dowodzony przez mjr. Bronisława Kamińskiego. Mimo ogromnej przewagi wroga, oddział powstrzymał 23 Dywizję Piechoty, wspartą czołgami i ogniem artylerii.
Ci którzy zginęli (ok. 500 żołnierzy, wraz z oficerami), pochowani są w kwaterze na cmentarzu Wawrzyszewskim.

Brak komentarzy: