piątek, 4 maja 2007

BELWEDER

Wystawiony w 1659 przez kanclerza Krzysztofa Paca dla żony. Nazwany z włoska belle vedere – piękny widok. Kolejnymi właścicielami byli Lubomirscy, którzy rozbudowali pałac do formy barokowej. W 1767 pałac kupił Stanisław August Poniatowski i włączył budynek do Łazienek. W latach 1774-87 mieściła się tu manufaktura fajansu. Wyroby zwane były „belwederkami”. W 1818 wprowadził się tu książę Konstanty – namiestnik carski i brat cara. W latach 1818-22 przebudowano dla niego pałac. W nocy z 29 na 30 listopada 1830 na pałac napadła grupa podchorążych ze szkoły w Łazienkach pod wodzą Piotra Wysockiego. Studenci chcieli głowy Konstantego, ten jednak zbiegł a przebraniu kobiecym. Od 1918 miesciła się tu siedziba głowy państwa: mieszkali tu Józef Piłsudski, Gabriel Narutowicz i Wojciechowski. W czasie okupacji hitlerowskiej rezydował tu generalny gubernator Hans Frank. Po wojnie mieszkał tu Bolesław Bierut i następni przewodniczący Rady Państwa. Ostatnim mieszkańcem pałacu był Lech Wałęsa. W 1994 pałac zmieniono na siedzibę reprezentacyjną państwa. Umieszczono tu również Muzeum Józefa Piłsudskiego.

Brak komentarzy: