sobota, 26 maja 2007

WODOZBIÓR

Powstał jeszcze za czasów Łazienki Lubomirskiego i służył do gromadzenia wody, spływającej ze skarpy. Zbudowano go wg proj. Dominika Merliniego, na wzór rzymskiego grobowca Cecylii Metelli. Stąd woda płynęła drewnianymi rurami do Łaźni. W 1777 Wodozbiór przebudowano do postaci dzisiejszej, a boniowanie dodano w 1827. Dziś można tu kupić bursztyny i urządzane są tu tymczasowe wystawy.

Brak komentarzy: