niedziela, 4 września 2011

POMNIK POLEGŁYM I POMORDOWANYM NA WSCHODZIE

 ul. Muranowska
 W 1989 powstał Komitet Organizacyjny Budowy Pomnika Ofiar Agresji Sowieckiej, który w 1991 przekształcił się w Fundację Poległym i Pomordowanym na Wschodzie. 17.09.1990 ogłoszono konkurs honorowy na pomnik i wmurowano kamień węgielny na pl. Dąbrowskiego. Wygrał projekt Maksymiliana Biskupskiego, ale suma zebrana (100 mln zł) okazała się dalece niewystarczająca. Zamiast pl. Dąbrowskiego zaproponowano ul. Książęcą, gdzie przeniesiono kamień węgielny, przy dość niskim zainteresowaniu społeczeństwa. Jednak tereny za Muzeum Narodowym przekazano Fundacji Buchnera, która planowała zbudować tu kompleks rozrywkowy.
 Kolejną lokalizacją był pl. Inwalidów albo ul. Muranowską. Wreszcie 17.09.1995 odsłonięto tu pomnik.


 Na 41 podkładach kolejowych umieszczono nazwy pól bitewnych na ziemiach wschodnich, a także miejsc kaźni sowieckiej. Ostatni podkład jest pusty: symbolizuje nieznane miejsca kaźni. Wagon deportacyjny wypełniają krzyże katolickie, prawosławne, nagrobki muzułmańskie...

Jeden z krzyży poświęcony jest ks. Stefanowi Niedzielakowi, proboszczowi kościoła św. Karola Boromeusza na Powązkach, gdzie jego staraniem powstało Sanktuarium Poległych i Pomordowanych na Wschodzie. 

1 komentarz:

H_Piotr pisze...

Jak wyglądają krzyże muzułmańskie? ;)