sobota, 10 grudnia 2011

SZKOŁA RODZINY WOJSKOWEJ

ul. Czarnieckiego 49
 Powstała w 1930-4 wg proj. Jana Koszczyca-Witkiewicza pod nazwą Prywatna Koedukacyjna Szkoła Powszechna ‘Rodziny Wojskowej’. Szkoła założona została przez Stowarzyszenie Rodzina Wojskowa, zrzeszające zony oficerów i podoficerów; stowarzyszenie rozpoczęło działalność 2.02.1925. Była to placówka zbudowana dla rodzin wojskowych, którzy zamieszkiwali i Żoliborz Oficerski i Cytadelę. Wprawdzie czesne za szkołę ustalono dla zarobków podpułkownika, ale dzieci niższych rangą oficerów również tu uczęszczały i stosowano dla nich odpowiednie zniżki. Przewodniczącą była marszałkowa Aleksandra Piłsudska, a kierowniczką szkoły Janina Dunin-Wąsowicz
W czasie wojny w szkole był punkt schronienia dla Żydów, a także szpital powstańczy 104, który 31.08.1944 został ewakuowany do Fortu Sokolnickiego. Działała tu również kuchnia Rady Głównej Opiekuńczej, gdzie przekazywano zapasy żywności, a zarząd po upadku powstania organizował tzw. stołówki klatkowe i stołówki kolonijne – dla mieszkańców poszczególnych klatek i kolonii WSM.
W 1949 dobudowano salę gimnastyczną, a szkoła została przejęta przez miasto. Dziś mieści się tu Zespół Szkół Specjalnych nr 100, a fasada budynku nadal podziurawiona jest kulami z powstania.

4 komentarze:

Witold Wiszniewski pisze...

Dobre miejsce, dobry dokument. Trudne światło.

Er pisze...

widzę, że ma nowy dach. dobrze, że nie było zamachu (styropianem) na te postrzelane tynki.

I am I pisze...

Bardzo lubię takie miejscówki. Zresztą cała Czarnieckiego jest superfajoska.

meteor2017 pisze...

O, faktycznie zdrowo postrzelana