piątek, 24 lipca 2009

ULICA JULIANA TUWIMA

Kto to jest Julian Tuwim, chyba nikomu tłumaczyć nie trzeba. Skąd się natomiast wzięła uliczka jego imienia w samym centrum, pomimo, że próżno by szukać takowej na przedwojennych planach miasta??
Otóż po zniszczeniach wojennych, kiedy odbudowywano Nowy Świat, zrezygnowano z rozległych oficyn, przynależących do kamienic przyulicznych. Po uprzątnięciu gruzów zostało na prawdę sporo miejsca. Projekt zagospodarowania terenu powierzono Zygmuntowi Stępińskiemu i właśnie spod jego ołówka wyszła m.in. ul. Tuwima. Zabudowania powstawały na pocz. lat '50 i stworzyły tu coś w rodzaju małego miasteczka w środku miasta. Ulica Tuwima jest jakby osią całego założenia urbanistycznego tego kawałka. Przyznam, że jest to jeden z lepszych projektów powojennych w centrum...

Brak komentarzy: