wtorek, 6 maja 2008

POMNIK WOJCIECHA GÓRSKIEGO

Stanął tu w 1957 z okazji 80-ciolecia szkoły, a powstał z oryginalnego popiersia Górskiego z 1937, stojącego w holu szkoły, wykonany przez Władysława Szyndlera. W latach 1945-56 popiersie stało w szkole na Smolnej 30.
Gimnazjum Wojciecha Górskiego mieściło sie pod nr 2. Budynek powstał w 1883 wg proj. Artura Goebla i Józefa piusa Dziekońskiego. Działało tu w latach 1883-1939 i znane było z bardzo wysokiego poziomu nauczania. Wcześniej, w 1877 założone zostało na ul. Daniłowiczowskiej. Przyjmowano tu uczniów, którzy zostali wydaleni ze szkół carskich za patriotyczną postawę. W 1903 szkoła otrzymała prawa szkoły rządowej, a w 1905, w wyniku strajku, przekształcono ją w 8-klasowe gimnazjum filologiczne z polskim jako wykładowym. Od 1927 (1935? różne źródła różnie podają) działała na zasadzie fundacji, po zrzeknięciu się przez Górskiego praw do szkoły. W 1937 szkoła otrzymała imię Wojciecha Górskiego. W czasie okupacji prowadzono tu tajne nauczanie: zdano wówczas 229 matur. W 1944 szkoła została zburzona, biegnie tu dziś ul. Baczyńskiego. Uczniami szkoły byli m.in. prof. Tadeusz Manteuffel, Tadeusz Fijewski (aktor), Stefan Wyszyński, Stanisław Dubois.

1 komentarz:

przewodnikpokrakowie pisze...

Pedagog wygrzewa się w słoneczku :)